„Kaszёbskô zôbawa”

      SuitaKaszёbskô zôbawa” (Kaszubska zabawa”) jest obrazkiem muzycznym ilustrującym zwoływaną przy pomocy bazuny zabawę na wsi kaszubskiej. Treścią odzwierciedla koloryt i bogactwo muzyki regionu oraz możliwości wykonawcze Zespołu. Składają się na nią pieśni i tańce najbardziej znane i cenione na Kaszubach. O ich doborze zadecydowała rola i funkcja społeczna, walory artystyczne, oryginalność oraz wdzięk. Zestaw melodii i pieśni obejmuje cały region: od północy – Jastarnię i Zelewo, do południa – Brzeźno i Brusy. Ukazuje te pozycje folkloru muzycznego, które są specyfiką tylko tego regionu i stanowią niepowtarzalne zabytki ze względu na treść, melodykę i ciekawą, zróżnicowaną rytmikę. Określeniu charakteru i ilustracyjności takiej formy cyklicznej najbardziej odpowiada więc tytuł „Kaszёbskô zôbawa”. Opracowanie muzyczne i sceniczne jest dziełem Twórcy Zespołu – Stanisława Kroskowskiego a autorką pierwotnej choreografii (dostosowanej do współczesnych wymogów sceny przez Bronisława Cesarza i Bernarda Szyca) jest Maria Zulewska.