Wyróżnienia

         Udział konkursach i przeglądach był i jest dla Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA” sprawdzianem pracy na poszczególnych etapach działalności. Występy na festiwalach folklorystycznych, jarmarkach sztuki ludowej i cepeliadach oprócz wartości popularyzatorskich mają dla Zespołu charakter poznawczy oraz kształcący. 

         Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA” uczestniczył we wszystkich imprezach konkursowych organizowanych na terenie Polski Północnej. Dwukrotnie Zespół bierze udział w Turnieju Talentów Tanecznych w Gdańsku. W latach 1975 – 79 pięciokrotnie uczestniczy w organizowanych w Gdańsku Festiwalach Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej, odbywających się z udziałem zespołów wszystkich regionów od Szczecina po Białystok. Dwukrotnie (1978, 1979) uczestniczy w organizowanym w Chojnicach Przeglądzie Folkloru i Muzyki Kaszubskiej oraz w organizowanym w 1979 roku w Kwidzynie Przeglądzie Folkloru Regionów Nadwiślańskich

          Wraz z latami pracy oraz wzrostem umiejętności i poziomu artystycznego przybywało Zespołowi sukcesów. Zapoczątkowało je w 1977 r. zajęcie pierwszego miejsca i zdobycie głównej nagrody – pucharu Wojewody Gdańskiego na Turnieju Talentów Tanecznych w Gdańsku. Następny sukces to zdobycie w 1978 roku „Srebrnego Tura”, drugiej nagrody w Przeglądzie Folkloru i Muzyki Kaszubskiej w Chojnicach za prezentowane widowisko „Kaszubskie wesele”.

        Przełom lat 1978 – 1979 wraz ze zmianą stylu artystycznego i formy wykonawczej, przyniósł Zespołowi szereg nowych sukcesów. Już w maju 1979 roku, na kolejnym Przeglądzie Folkloru i Muzyki Kaszubskiej w Chojnicach „KOŚCIERZYNA” zdobywa główną nagrodę – „Złotego Tura”, a w czerwcu tegoż roku „Błękitną wstęgę Wisły” – główną nagrodę Turnieju Zespołów Folklorystycznych Regionów Nadwiślańskich w Kwidzynie. W tym samym roku „KOŚCIERZYNA” zdobywa „Bursztynowego Neptuna” – główną nagrodę Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej w Gdańsku. 

       W 1980 roku Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA” zakwalifikował się do udziału w III Krajowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi „Przytoczna Gorzów – ’80” wygrywając w Olsztynie eliminacje, w których uczestniczyły reprezentacje dziesięciu województw: olsztyńskiego, gdańskiego, elbląskiego, suwalskiego, białostockiego, toruńskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, włocławskiego i płockiego. Na tym przeglądzie „KOŚCIERZYNA” zdobywa trzecią nagrodę – „Brązowego pługa”.

           Zespół otrzymuje również szereg podziękowań i listów gratulacyjnych od instytucji i osób prywatnych. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje przyznany w 1979 r. Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki.

           W późniejszych latach system premiowania miejsc na festiwalach w skutek forowania partykularnych i jednostkowych interesów wprowadził niewiarę w obiektywność przyznawania lokat i w związku z tym zaczęto odchodzić od tej formy, która wywoływała wiele niesnasek i frustracji.

     16 lipca 1984 r., w uznaniu za prezentowany wysoki poziom artystyczny i dotychczasowy dorobek oraz szczególny wkład w rozwój kulturalny regionu, Rada Państwa nadała Kaszubskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA”  Złoty Krzyż Zasługi.

C D N