„Dzéwczãcë wróżbë”

      SuitaDzéwczãcë wróżbë” („Dziewczęce wróżby”) związana jest z potrzebą większej komunikatywności dla innego kręgu odbiorców oraz wyeksponowania ciekawych głosów solowych, a także większej stylizacji układów tanecznych i lepszej aranżacji muzyki. Jej treść stanowią pieśni i tańce przedstawiające miłosne rozterki i tęsknoty panien będących w wieku na wydaniu, marzących o zamążpójściu oraz hucznym weselu. Przewidziana jako wokalny popis solistów i małych form do kwartetu chóralnego włącznie, po za autentycznymi pozycjami folkloru kaszubskiego zawiera również autorskie kompozycje Twórcy Zespołu – Stanisława Kroskowskiego, którego dziełem jest również opracowanie muzyczne i sceniczne. Autorem choreografii (dostosowanej do współczesnych wymogów sceny przez Bernarda Szyca) jest Bronisław Cesarz.