Repertuar

         Repertuar Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA”, zgodnie z założeniami programowymi, świadomie nawiązuje do tradycji kulturowych regionu kaszubskiego. Obejmuje on również twórczość działających w tym regionie kompozytorów współczesnych, w tym autorskie kompozycje Twórcy Zespołu – Stanisława Kroskowskiego. Powstawał w konsultacji ze znawcami regionu, jak np. muzyk i etnograf Paweł Szefka czy etnograf i historyk dr Jerzy Knyba. Wiele pomocy w jego opracowywaniu udzielili Stanisławowi Kroskowskiemu m. in. choreograf Jan Właśniewski, muzyk i kapelmistrz Władysław Szulc oraz ludzie pamiętający stare obyczaje i obrzędy.

       Przypływ nowej kadry doświadczonych chórzystów, ambicje Zespołu w kierunku zbliżenia kaszubskiej twórczości regionalnej do poziomu narodowej sztuki i kultury, doświadczenia nabyte przez Stanisława Kroskowskiego podczas wieloletniej pracy w charakterze dyrygenta i instruktora zespołów muzycznych regionu Kaszub oraz potrzeby wykonawcze spowodowały potrzebę wprowadzenia faktury wielogłosowej oraz poszerzenie składu zespołu instrumentalnego. Skłoniły Go do artystycznego przetwarzania prostych, źródłowych pozycji folkloru kaszubskiego w faktury chóralno – instrumentalne, wprowadzania języka literackiego, umożliwiając obok anonimowego folkloru wykorzystanie pozycji współczesnych regionalnych twórców i kompozytorów i łączenie ich w tematyczne cykle w formie suit.

      Muzyka i tańce mimo stylizacji nie tracą nic ze swych ludowych pierwowzorów. Jest to niewątpliwa zasługa założyciela Zespołu – Stanisława Kroskowskiego oraz kolejnych choreografów: Ludwiki Literskiej, Marii Zulewskiej, Ewy Trawickiej z Bronisławem Cesarzem i Bernardem Szycem na czele. Wiele figur i układów tanecznych zostało bezlitośnie skrytykowanych, a nawet wręcz zabronionych przez osoby zajmujące się tańcem kaszubskim w regionie. Zaskakującym jest jednak fakt, że wykorzystywane były one potem przez innych jako własne opracowania, które w tym układzie postrzegane są już jako jak najbardziej poprawne. „KOŚCIERZYNA” też jako pierwsza posiadała rozbudowane instrumentarium, co wpłynęło na podobne działania w innych zespołach regionu.