„Mała Kościerzyna”

 

           We wrześniu 2006 roku dzięki współpracy kierownictwa Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA”, rodziców oraz ówczesnej dyrekcji Kościerskiego Domu Kultury powstała dziecięca grupa działająca przy naszym Zespole. Otrzymała nazwę „Mała Kościerzyna”. Od początku swojego działania nastawiona jest na rozwijanie u najmłodszych pasji do rodzimego folkloru oraz jako źródło dla dorosłej grupy i ten cel udaje się osiągnąć, gdyż kilkoro z byłych już członków grupy dziecięcej jest lub było członkami KZPiT „KOŚCIERZYNA”

          Zajęcia grupy dziecięcej mają charakter ogólnorozwojowy. Oprócz nauki typowych tańców, piosenek i dziecięcych zabaw kaszubskich na zajęciach dzieci wprowadzane są w tajniki tańca klasycznego czy rytmiki. Dla urozmaicenia zajęć dzieci uczą się również tańców nowoczesnych czy międzynarodowych.

     Co roku grupa prezentuje swoje dokonania na koncercie z okazji Dnia Dziecka. „Mała Kościerzyna” uczestniczyła również w koncercie weryfikacyjnym KZPiT „Kościerzyna” w 2012 roku. Oprócz typowych zajęć tanecznych i śpiewu dzieci uczestniczą też w zabawach karnawałowych czy spotkaniach z Mikołajem.

       Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci poznają rodzimy folklor, ale także uczą się współpracy i dobrego funkcjonowania w grupie. Obecnie grupa posiada ponad 20 członków. Grupę od początku jej istnienia prowadzi niezmiennie Anna Lideke – Konert.

           Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 17.00 – 18.30 w sali baletowej w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego.